Vyhledávání

PAMÁTKY UNESCO V TELČI
Město Telč bylo údajně založeno ve spojitosti s vítězstvím moravského knížete Otty II, který v roce 1099 porazil českého knížete Břetislava. Byla založena kaple a poté kostel a osada. Největší rozmach zaznamenalo město ve druhé polovině 16. století za Zachariáše z Hradce.
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO bylo v roce 1992 zapsáno historické centrum města, které je obklopeno rybníky a branami. To přispělo k tomu, že si město zachovalo svoji podobu z dob Zachariáše z Hradce. Do centra je integrován rozsáhlý renesanční zámecký komplex se zahradou a parkem, který vytvořil archtekt B. Maggio z Arogna. Exteriéry i interiéru zámku ohromí každého návštěvníka. Zejména interiéry s jedinčnou výzdobou, dobovým zařízením a sbírkami uchvátí nejednoho návštěvníka.

Více informací na www.zamek-telc.eu.

Doporučujeme také navštívit:

Více informací na www.telc.eu.

Pravidlené akce:
  • Jarmark - tradiční horácký jarmark s kulturním doprovodným programem
  • Prázdniny v Telči - vícežánrový festival
  • Balóny nad Telčí - létání horkovzdušných balónů
  • Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna - tradiční kultrně společenská akce s historickou tematikou
  • Tradiční výlov Štěpnického rybníka