Vyhledávání

MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP
Skalnatý, převážně k jihu obrácený amfiteátr na levém svahu hlubokého údolí řeky Jihlavy a přilehlá plošina holoroviny jižně od Mohelna byl předmětem zájmu četných botaniků již v 19. století. Fyzikální a chemické vlastnosti hadců spolu s členitostí geologického reliéfů a proměnlivostí místních klimatických podmínek v chráněném území jsou příčinami neobyčejné pestrosti vegetace, květeny a zvířeny. Specifika hadcového podloží ovlivnila vznik některých zvláštností flóry i fauny.

Naprostá výjimečnost této lokality byla příčinou vyhlášení Mohelenské hadcové stepi již v roce 1933 Národní přírodní rezervací. Ta se rozkládá na ploše 8, 89 ha a zahrnuje také skalnatý ostroh na pravém břehu Jihlavy, zvaný Čertův ocas. Nadmořská výška je mezi 260 – 384 m. Rezervací vede trasa naučné stezky. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi.

Více informací o naučné stezce.