Vyhledávání

TŘEBÍČ

Vznik města Třebíč je spjat se založením benediktinského kláštera v roce 1101. Klášter byl jedním z nejbohatších v celém království a stal se významným střediskem vzdělanosti. Nejstarší dochovaná listina se datuje do roku 1277. V roce 2003 byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť.
Na místě, kde stával původní dřevěný klášterní kostel sv. Benedikta stojí dnes Bazilika sv. Prokopa. Dnešní podobu bazilika dostala při úpravách v letech 1924 – 1935. K jejím nejcennějším částem patří gotická krypta s původní výdřevou stropu mezi kamenným žebry klenby. Dalšími cennostmi je zaklenuté kněžiště dvojitou osmidílnou kamennou klenbou a rozeta (kolové okno) a severní vstupní portál.
Jedním z významných středisek židovské kultury na Moravě byla Třebíč. Svědectvím soužití kultur Židů a křesťanů je unikátní židovská čtvrť se souborem více než 100 dochovaných domů včetně židovské radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice, školy a synagog. Již z roku 1338 pochází první písemná zmínka o židovských rodinách, které žili ve městě. Po uzákonění povinnosti židů žít v ghettech byly rodiny sestěhovány do dnešní židovské čtvrti v Podklášteří. Třebíčské židovské památky jsou jedněmi z mála, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO.

Doporučujeme navštívit:
Více informací na www.visittrebic.eu.

Pravidelné akce:
  • Třebíčské loutkářské jaro - přehlídka loutkářských souborů
  • Festival Divadla 2-3-4 herců - divadelní festival malých souborů
  • Zámostí - multikulturní festival
  • Šamajim - festival židovské kultury
  • Středověké slavnosti
  • Bramborobraní folklórní festival