Vyhledávání

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU A KULTURNÍ PROMENÁDA

STÁTNÍ ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Město leží v malebném údolí řeky Oslavy. Dominantou města je renesanční zámek ze 16. stol. nad řekou, kterou překlenuje historický most s 20 barokními sochami. Za svou dnešní podobu vděčí Janu Staršímu ze Žerotína, který ho nechal upravit po vzoru italských renesančních staveb. Zámek sloužil krátce jako letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše. Dnes je v zámku umístěna sbírka nástěnných koberců, dobového nábytku, vzácných obrazů a keramiky. Impozantní je obrovská zámecká knihovna s 16 000 svazky, včetně původního vydání šestidílné Bible kralické a sedmi foliových svazků Aristotela na bílém pergamenu. Přilehlá obora s početným stádem daňků je veřejnosti přístupná v červenci a srpnu.
Renesanční zámek přestavěný z původně gotického hradu. Do r. 1945 patřil rodu Haugwitzů, pak sloužil jeko letní sídlo prezidenta Beneše, a dnes je v něm umístěna rozsáhlá kolekce tapisérií ze 16. – 19. stol.

Více informací www.zamek-namest.cz

BAROKNÍ MOST
Most přes řeku Oslavu z r. 1737. Patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům a je připodobňován ke Karlovu mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J.Winterhaltera a A.Jelínka. Most je volně přístupný pro pěší.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Barokní kostel postavený v roce 1639 s obrazy nizozemského malíře Stolla a P.Trogera. Prohlídka možná po dohodě na faře v sousedství, tel. 568 623 955

KAPLE SV. ANNY VE ŠPITÁLKU
Špitál s kaplí, postavený r. 1745 Kufštejny. Sochařská výzdoba je od J.Winterhaltera, obrazy od P.Trogera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel.568620493

HROBKA HAUGWITZŮ
Empírová hrobka vystavěná dle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhausela v letech 1822 – 1825, s mramorovými figurálními skulpturami od Josefa Kliebera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel. 568 620 493

SCHULZOVY FILTRY
Kanalizační čistírna v Náměšti nad Oslavou byla postavena v letech 1957 – 1958 s kapacitou pro 5 000 ekvivalentních obyvatel s průměrným denním přítokem 10,40l/s. Je to mechanicko – biologická čistírna. Schulzovy biofiltry s dosazovací nádrží, které tvoří ojediněnou technickou a kulturní památku.

FARA A SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Farní úřad byl v Náměšti již před rokem 1345. V roce 1740 začali Kufštejnové na místě původní farní budovy stavět novou, velice prostornou barokní faru. Celý komplex i se špitálem sv. Anny (viz Špitál) byl dokončen v roce 1745. Fara je pohledově nejexponovanější budovou na celém náměstí. Plastiky sv. Josefa a sv. Jáchyma v nikách vedle hlavního vstupu do objektu od jsou Josefa Winterhaldera staršího. Na schodišti uvnitř budovy je polychromované dřevěné sousoší Nejsvětější Trojice ze třetí čtvrtiny 18. století.

KAPLE SV. ANNY (ŠPITÁL)
Barokní kaple sv. Anny tvoří centrální část souboru budov špitálu sv. Anny, který je v místě nazýván „Špitálek“. Celý objekt byl postaven v letech 1743 – 1745 jako domov pro přestárlé sloužící a poddané náměšťského panství.

STARÁ RADNICE
Stará radnice je původně renesanční měšťanský dům, který vznikl přestavbou staršího gotického domu. Na radnici byl upraven v roce 1645. Budova má nepravidelné horizontální členění podlaží.

MĚŠŤANSKÝ DŮM
Renesanční dům U bílého koníčka, čp. 63 na Masarykově náměstí byl původně zájezdním hostincem vedle městské brány, zvané vrata, při vjezdu od Třebíče. Sklepení jsou zaklenuta kamennou valenou klenbou. Dům je zapsán v seznamu státních památek.

ZÁMECKÁ OBORA
Obora zaujímající plochu mezi Kralicemi a Náměští s chovem daňčí zvěře. Přístupná pouze v červenci a srpnu pro pěší a cyklisty.

Doporučujeme také navštívit:
100 m – Zimní stadion – veřejné bruslení (každé út, pá, ne), hokej
100 m – Hřiště s umělým povrchem – házená, fotbal, volejbal, basketball
150 m – Fotbalový stadion – fotbal (2 skvělé travnaté hrací plochy včetně zázemí)
200 m – Skatepark – Freestyle BMX, Skateboarding a In-line bruslení
500 m – Areál Hájek
tenisové kurty – 3x antukový kurt/možnost využití služeb osobního trenéra
beach volejbal – nově vybudované beach volejbalové hřiště se zázemím
petanque – 2 hřiště ZDARMA
dětské hřiště – pro nejmenší je v blízkosti areálu krásné hřiště se spoustou atrakcí