OkolíTipy

KAM NA VÝLET V NÁMĚŠTI A V PŘILEHLÉM OKOLÍ:

 • 300 m – návštěva renesančního zámku Náměšť nad Oslavou
 • 100 m – Zimní stadion – veřejné bruslení (každé út, pá, ne), hokej
 • 100 m – Hřiště s umělým povrchem – házená, fotbal, volejbal, basketball
 • 150 m – Fotbalový stadion – fotbal (2 skvělé travnaté hrací plochy včetně zázemí)
 • 200 m – Skatepark – Freestyle BMX, Skateboarding a In-line bruslení
 • 500 m – Areál Hájek
 • Tenisové kurty – 3x antukový kurt/možnost využití služeb osobního trenéra
 • Beach volejbal – nově vybudované beach volejbalové hřiště se zázemím
 • Petanque – 2 hřiště ZDARMA
 • Dětské hřiště – pro nejmenší je v blízkosti areálu krásné hřiště se spoustou atrakcí


Kulturní promenáda

MĚSTO A STÁTNÍ ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Město leží v malebném údolí řeky Oslavy. Dominantou města je renesanční zámek ze 16. stol. nad řekou, kterou překlenuje historický most s 20 barokními sochami. Za svou dnešní podobu vděčí Janu Staršímu ze Žerotína, který ho nechal upravit po vzoru italských renesančních staveb. Zámek sloužil krátce jako letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše. Dnes je v zámku umístěna sbírka nástěnných koberců, dobového nábytku, vzácných obrazů a keramiky. Impozantní je obrovská zámecká knihovna s 16 000 svazky, včetně původního vydání šestidílné Bible kralické a sedmi foliových svazků Aristotela na bílém pergamenu. Přilehlá obora s početným stádem daňků je veřejnosti přístupná v červenci a srpnu.

Renesanční zámek přestavěný z původně gotického hradu. Do r. 1945 patřil rodu Haugwitzů, pak sloužil jeko letní sídlo prezidenta Beneše, a dnes je v něm umístěna rozsáhlá kolekce tapisérií ze 16. – 19. stol.

PROHLÍDKY:

 • Duben a říjen 9.00 – 16.00 pouze o So, Ne a st. svátcích (objednané organiz. skupiny i ve všední dny).
 • Květen, červen, září 9.00 – 17.00 kromě Po.
 • Červenec – srpen 9.00 – 18.00 kromě Po.
 • Tel. 568 620 319

BAROKNÍ MOST

Most přes řeku Oslavu z r. 1737. Patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům a je připodobňován ke Karlovu mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J.Winterhaltera a A.Jelínka. Most je volně přístupný pro pěší.


KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Barokní kostel postavený v roce 1639 s obrazy nizozemského malíře Stolla a P.Trogera. Prohlídka možná po dohodě na faře v sousedství, tel. 568 623 955


KAPLE SV. ANNY VE ŠPITÁLKU

Špitál s kaplí, postavený r. 1745 Kufštejny. Sochařská výzdoba je od J.Winterhaltera, obrazy od P.Trogera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel.568620493


HROBKA HAUGWITZŮ

Empírová hrobka vystavěná dle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhausela v letech 1822 – 1825, s mramorovými figurálními skulpturami od Josefa Kliebera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel. 568 620 493


SCHULZOVY FILTRY

Kanalizační čistírna v Náměšti nad Oslavou byla postavena v letech 1957 – 1958 s kapacitou pro 5 000 ekvivalentních obyvatel s průměrným denním přítokem 10,40l/s. Je to mechanicko – biologická čistírna. Schulzovy biofiltry s dosazovací nádrží, které tvoří ojediněnou technickou a kulturní památku.


FARA A SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Farní úřad byl v Náměšti již před rokem 1345. V roce 1740 začali Kufštejnové na místě původní farní budovy stavět novou, velice prostornou barokní faru. Celý komplex i se špitálem sv. Anny (viz Špitál) byl dokončen v roce 1745. Fara je pohledově nejexponovanější budovou na celém náměstí. Plastiky sv. Josefa a sv. Jáchyma v nikách vedle hlavního vstupu do objektu od jsou Josefa Winterhaldera staršího. Na schodišti uvnitř budovy je polychromované dřevěné sousoší Nejsvětější Trojice ze třetí čtvrtiny 18. století.


KAPLE SV. ANNY (ŠPITÁL)

Barokní kaple sv. Anny tvoří centrální část souboru budov špitálu sv. Anny, který je v místě nazýván „Špitálek“. Celý objekt byl postaven v letech 1743 – 1745 jako domov pro přestárlé sloužící a poddané náměšťského panství.


STARÁ RADNICE

Stará radnice je původně renesanční měšťanský dům, který vznikl přestavbou staršího gotického domu. Na radnici byl upraven v roce 1645. Budova má nepravidelné horizontální členění podlaží.


MĚŠŤANSKÝ DŮM

Renesanční dům U bílého koníčka, čp. 63 na Masarykově náměstí byl původně zájezdním hostincem vedle městské brány, zvané vrata, při vjezdu od Třebíče. Sklepení jsou zaklenuta kamennou valenou klenbou. Dům je zapsán v seznamu státních památek.


ZÁMECKÁ OBORA

Obora zaujímající plochu mezi Kralicemi a Náměští s chovem daňčí zvěře. Přístupná pouze v červenci a srpnu pro pěší a cyklisty.


Přírodní památky v Náměšti nad Oslavou

ZÁMECKÝ PARK

Náměšťský zámek je obklopen anglickým parkem a francouzskou zahradou s velkým množstvím zajímavých stromů a keřů. Ve francouzské zahradě najdeme zámecký altán s pěknou vyhlídkou na město. Nejpopulárnějším stromem celého parku je snad tisíc let starý exemplář dubu letního. V době národního obrození dostal název „Žižkův dub. “ Obvod tohoto největšího dubu na celé jižní Moravě je 1009 cm, ve 5 m nad zemí je ještě o téměř 3 m větší. Nejstarší a největší dub v zámeckém areálu je opředen romantickou legendou, že pod ním přenocoval Žižka.


PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OBORA

Předmětem ochrany je přírodní památka Obora se zachovalými mohutnými stromy a pozoruhodnou flórou a faunou. Náměšťská obora bezprostředně navazuje na zámecké parky. První zmínka o tomto původně hradním loveckém revíru je z roku 1437. Oplocena byla ve druhé polovině 16. století za Žerotínů. Celková plocha činí 346, 5 ha.

Uvnitř obory byl postaven v roce 1890 zámeček Lusthaus. Ve východní části obory byla v roce 1850 postavena myslivna. Při zdi u silnice k Brnu stojí hájovna.Obora se nalézá ve výši 360 – 480 m nad mořem. Pramení zde čtyři potůčky. Na jednom z nich je postavena kaskáda čtyř rybníčků.V roce 1985 bylo v oboře 310 daňků, kteří se zde chovali již před husitskými válkami.


PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

Obtížně přístupné údolí řeky Oslavy, do jisté míry i údolí Chvojnice a z nich vybíhající zářezy drobných, někdy i vysýchajících přítoků zůstaly z velké části zalesněny i v době pozdního středověku. Zvláště v některých lokalitách ani dnes nedochází k zásahům do vegetace. Ta se přirozeně obnovuje a zůstává druhově velice pestrá. Tím jsou vytvářeny podmínky pro bohatý výskyt mnoha druhů, převážně drobných živočichů. V Údolí můžeme vidět zbytky středověkých hradů Lamberk, Nový (Sedlecký) hrad, Kraví Horu, Lechov, dále několik mlýnů, zámeček na Vlčím kopci, rozhlednu Babylon nebo altán Gloriet. Ú zemí je veřejnosti přístupné sítí turisticky značených stezek.


NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE MOHELECKÁ HADCOVÁ STEP

Skalnatý, převážně k jihu obrácený amfiteátr na levém svahu hlubokého údolí řeky Jihlavy a přilehlá plošina holoroviny jižně od Mohelna byl předmětem zájmu četných botaniků již v 19. století. Fyzikální a chemické vlastnosti hadců spolu s členitostí geologického reliéfů a proměnlivostí místních klimatických podmínek v chráněném území jsou příčinami neobyčejné pestrosti vegetace, květeny a zvířeny. Specifika hadcového podloží ovlivnila vznik některých zvláštností flóry i fauny.

Naprostá výjimečnost této lokality byla příčinou vyhlášení Mohelenské hadcové stepi již v roce 1933 Národní přírodní rezervací. Ta se rozkládá na ploše 8, 89 ha a zahrnuje také skalnatý ostroh na pravém břehu Jihlavy, zvaný Čertův ocas. Nadmořská výška je mezi 260 – 384 m. Rezervací vede trasa naučné stezky.


PŘÍRODNÍ REZERVACE MOHELNIČKA

Hluboce zaříznuté údolí potoka Mohelničky mezi obcí Lhánice a zaústěním do řeky Jihlavy. Na obtížně dostupných stanovištích se nalézají přírodě blízká lesní společenství. Na většině území přírodní rezervace je lesní hospodaření vyloučeno. Úsek, kde protékající potok tvoří četné kaskády je obtížně průchodný. Rezervace o výměře 21, 16 ha byla vyhlášena v roce 1996 a nalézá se v nadmořské výšce 256 – 360 m n. m.


PŘÍRODNÍ REZERVACE VELKÁ SKÁLA

Skalnaté území na levém břehu řeky Jihlavy se nachází v katastrálním území Lhánice a Biskoupky. Cílem je zachování ojedinělých lesních společenstev s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Východní část lokality tvoří mohutný skalní masiv historicky zvaný Baby, vytvářející amfiteátr nad údolím řeky Jihlavy. Některé význačné skalní útvary byly pojmenovány (Velká Baba, Malá Baba, Mařenka, Jeníček, Sluneční skála apod.). Horolezecká činnost je omezena na několik skalních útvarů. Přírodní rezervace o výměře 49, 61 ha, vyhlášená v roce 2000, se nalézá v nadmořské výšce 239 – 376 m n. m.


Památky a zajímavosti v okolí Náměště nad Oslavou

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Muzeum s nálezy archeologického výzkumu a dochovanými bratrskými tisky na místě bývalé tvrze – tiskárny Jednoty bratrské, kde byla vytištěna Bible kralická. V roce 1936 zde byl postaven jako první na světě Pomník knize.

Otevřeno denně kromě pondělí:

 • prosinec – únor: 09:00 – 13:00
 • březen, říjen, listopad: 09:00 – 15:00
 • duben – září: 09:00 – 16:00

ALTÁN, GLORIET SEDLEC

Romantický, novogoticky upravený lovecký pavilónek, postavený kolem roku 1830.
Novogotický altán Gloriet nabízí jedinečnou vyhlídku na boční strž zvanou Divoká rokle, kde se nespoutaná řeka mění v burácející peřeje a vodopády. Drobná architektura byla zpestřením rozsáhlého parku rozprostírajícího se kolem zámečku Vlčí kopec, který nechal v letech 1829-1830 vystavět hrabě náměšťského panství Jindřich Vilém III.Haugwitz.


ROZHLEDNA BABYLON

Nachází se u obce Kramolín na Zeleném kopci. Rozhledna pochází z roku 1831. Je přístupná veřejnosti od května do září vždy v sobotu, neděli a ve svátky od 13:00 do 17:00. Jinak po domluvě na tel. 568 645 317.


ROZHLEDNA OCMANICE

Rozhledna byla v roce 2004 vybudována nad obcí Ocmanice. Veřejnosti je přístupná volně v průbehu celého roku.


ZÁMEK BUDIŠOV

Renesanční zámek s rokokovou freskovou výzdobou s muzejní expozicí sbírek ptactva a zvěře. Expozice je otevřena od května do září: středa – pátek 8.00 – 12.00 hod., sobota – neděle 9.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod. V měsících duben a říjen prohlídka možná pouze na objednávku na telefonním čísle +420 568 875 198.


PIVOVAR DALEŠICE

Obec Dalešice se nachází cca 2 km od Hrotovic. Nachází se zde zámek – architektonicky cenný a výtvarně působivý komplex budov, kostel sv. Petra a Pavla z konce 13. stol., kaple na bývalém hřbitově – architektonicky zajímavá stavba z r. 1803


INFORMAČNÍ CENTRUM JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Prostřednictvím moderní audiovizuální techniky a výkladu profesionálních průvodců se návštěvníci seznámí s problematikou jaderné energetiky a elektrárnou samotnou. Součástí dvouhodinové exkurze je film o energetice.


VODNÍ NÁDRŽ DALEŠICE

Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě. Byla postavena v letech 1970 až 1978. Patří k největším na Moravě, vzdutí hladiny je dlouhé 22 km. Tvoří je dvě vodní nádrže, hlavní nádrž Dalešice a vyrovnávací nádrž Mohelno. Nejdůležitějším úkolem VND je zásobování JE Dukovany chladící vodou a dále také vlastní výroba elektrické energie. Prostředí VND je využíváno pro rekreaci, vodní sporty a rybolov. Celková kubatura přehrady činí 1,95 mil m3. Maximální výška hráze je 99,5 m. Celkový objem horní nádrže činí 127,3 mil m3, dolní nádrže 17,1 mil m3.


HOLOUBEK – ZŘÍCENINA HRADU

Asi 8 km jihozápadně od Náměště nad Oslavou se nacházejí pozůstatky středověkého hradu (původně Taubenstein). Založili ho páni ze Starče, na přelomu 14. a 15. stol. se hrad stal obávaným sídlem loupežníků.


KETKOVICKÝ HRAD (NA ŘECE OSLAVĚ)

Zřícenina hradu postaveného ve 13. století. Výskyt teplomilné vegetace.


KOZLOV

Trosky hradu, který střežil okolní statky třebíčského kláštera, jemuž patřila blízká ves Kozlany již od roku 1101.


KRAVÍ HORA (NA ŘECE OSLAVĚ)

zřícenina hradu postaveného po roce 1360. Sídlo loupeživých rytířů.

 

Novinky

27. 4. 2020

UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉ ČISTÉ PŘÍRODĚ VYSOČINY

více