VzděláváníVize a poslání

Hlavním posláním PODNIKATELSKÉHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, zejména CETT je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství, osvěty a vzdělávání zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany životního prostředí (půdy), systémy ekologického zemědělství, poradenství obcím, podnikatelům, zemědělcům, školám, studentům, dětem, rodičům i občanům, v EVVO otázkách.

Snahou společnosti ZERA, která je nositelem celé této myšlenky a zároveň majitelem a provozovatelem celého objektu je především nenásilnou cestou seznámit širokou veřejnost ale i odborníky a školská zařízení se současnou situací na území ČR a doporučit jim možnosti řešení pomocí přednášek ale i odbornou součinnost při řešení problémových otázek, k čemuž má k dispozici celou řadu odborníků ale i špičkové laboratorní vybavení.

Mimo tyto aktivity spojené především s ekologickým hospodařením, ochrannou přírody, přírodních zdrojů, odpadového hospodářství a úsporou energií, bude v centru probíhat i celá řada ostatních seminářů zaměřená na vzdělávání v oblasti efektivního podnikání, rekvalifikací, celoživotního vzdělávání, zdravého životního stylu, výukou zabývající se osvětou a znovuobnovením výroby za pomoci osvědčených a pomalu skomírajících starých řemesel, počítačových a jazykových kurzů.

31. 7. 2019

Nejrůznější typy pobytových akcí  

31. 7. 2019

15. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY  

3. 5. 2019

závěrečná konference v rámci projektu INTEKO  

3. 5. 2019

seminář JAK ZLEPŠIT OBSAH HUMUSU NA VLASTNÍCH POZEMCÍCH  
Newsletter
Pro zasílání novinek a informací o připravovaných akcích vyplňte tento formulář.

Novinky

31. 7. 2019

Nejrůznější typy pobytových akcí

více