Vzdělávání

CETT – Centrum environmentálních technik a technologií

Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekoogického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách.

Snahou společnosti ZERA, která je nositelem celé této myšlenky a zároveň majitelem a provozovatelem celého objektu je především nenásilnou cestou seznámit širokou veřejnost ale i odborníky a školská zařízení se současnou situací na území ČR a doporučit jim možnosti řešení pomocí přednášek, ale i odbornou součinnost při řešení problémových otázek, k čemuž má k dispozici celou řadu odborníků ale i špičkové laboratorní vybavení.

Ubytování

Přehled pokojů

Novinky

4. 6. 2018

14. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

více

4. 6. 2018

ČTENÍ DĚTEM

více

Incentivní služby

CETT disponuje rozsáhlými prostory, které skýtají možnost širokého využití – celkem 150 konferenčních míst. Reprezentativní prostory pro semináře, školení, konference, kongresy, prezentace a eventy. Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí a konferencí na mezinárodní úrovni. V celém areálu je k dispozici WIFI připojení k internetu zdarma, samozřejmostí je kompletní technické zabezpečení. V ekologickém duchu jsou vedeny nejen naše akce, ale i celý provoz Centra."

Konferenční místnosti